Rugscholing, veilig ruggebruik, scholende hulpmiddelen

Hulpmiddelen hebben meestal een tijdelijk werking bij rugscholing. Ze zijn vooral nodig  in de beginperiode van het aanleren van veilig ruggebruik. Omdat niemand veilig ruggebruik beheerst in de eerste weken van een STEP cursus veilig ruggebruik. Dan liggen recidivering, verergering en vertraging door onveilig ruggebruik liggen op de loer. En juist daarom zijn hulpmiddelen dringend gewenst. En dan vooral bij de rugscholing van bukken en tillen. Omdat ze hier een goede biofeedback geven. Zo wordt onveilig ruggebruik in de thuissituatie voorkomen.

Reminder werking

Leren gordels kunnen hier goed gebruikt worden. Omdat zij een goede reminder prikkel geven bij te veel rugbolling. Dus de drager kan hierop direct actie nemen met veilig ruggebruik. Aan de ruggordel kunnen nog mechanisch en elektronische hulpmiddelen worden toegevoegd. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld een ventrale orthese. Vooral omdat deze een sterkere en directere mechanische reminder prikkel geeft als onveilig ruggebruik dreigt. Ook een STEP Bel kan goed met een gordel worden gebruikt. Omdat de bel in een vroeg stadium een geluidssignaal geeft als onveilig ruggebruik dreigt. En verder is een begeleidend STEP rugboek  nuttig bij het aanleren van en stimuleren tot veilig ruggebruik in de thuissituatie. Maar ook E-learning modules met kennistoetsen kunnen zeer behulpzaam zijn bij rugscholing.

Tijdelijk karakter

De hulpmiddelen bij rugscholing hebben altijd een tijdelijk karakter. En ze worden alleen gedragen in de periode  dat er nog geen sprake is van veilig ruggebruik. En de hulpmiddelen worden ook  geleidelijk  afgebouwd naar het dragen in dagdelen. Het alleen nog trainend dragen in een aantal korte periodes op een dag is ook een mogelijkheid.  Een en ander onder regie van de STEP Instructeur. En als de actieve beheersing een feit is wordt het dragen van hulpmiddelen gestopt.

Wetenschappers en reminder hulpmiddelen

Auteurs die het gebruik van biofeedback hulpmiddelen aangeven zijn o.a. Cyriax en McGill. Lees meer met de link Cyriax en McGill over actieve en passieve bescherming en scholing

Cyriax. Textbook of Orthopaedic Medicine, Diagnosis of Soft tissue Lesions, Ballière Tindall, London 1978, 7th edition.

McGill SM. Low Back Disorders, evidence based prevention en rehabilitation, second edition. Champaign, IL: Human Kinetics. 2007.

De STEP BackPack

De STEP BackPack is een perfect reminder hulpmiddel om meet te trainen inde parktijk- werk- en thuissituatie. En het grote voordeel t.o.v. een stok is dat zowel cliënt als instructeur de handen geheel vrij hebben.
De STEP Bel en BackStick

De STEP Bel kan ook op een BackStick worden geplaatst. Bij bolle houdingen wordt de bel dan ingedrukt en dan volgt een piep of trilsignaal.  En het signaal stopt  direct zo gauw de rug in een veilige positie wordt geplaatst. De STEP Bel met BackStick kan ook uitstekend in werk- en thuissituatie worden gebruikt. Omdat men dan steeds feedback krijgt bij het trainen van veilig ruggebruik.

Het STEP Rugalarm

Het nieuwste reminder hulpmiddel is het STEP Rugalarm. Dit is een reksensor die bij bolle houdingen een piep of trilsignaal geeft. En het signaal stopt  direct zo gauw de rug in een veilige positie wordt geplaatst. Het STEP Rugalarm kan uitstekend in werk- en thuissituatie worden gebruikt. Omdat  men dan ook hier steeds feedback krijgt bij het trainen van veilig ruggebruik.

Hieronder een tweetal STEP patiëntenverhalen. Omdat hier het gebruik van hulpmiddelen in een STEP cursus goed wordt geïllustreerd

– Preventie van een hernia operatie door lowback pain/rugklachten.

– Van zware hernia tot volledig herstel.

STEP producten zijn verkrijgbaar bij:

De Blessurewinkel 

Voorbeelden van rugscholende hulpmiddelen

Een leren gordel

rugscholing, tillen, lowbackbrace van leer

.

 

 

 

 

 

Een ventrale orthese

rugscholing, tillen, ventrale orthese bij rugklachten

Een STEP Bel

rugscholing, tillen, STEP Bel

 Een STEP BackPack

STEP BackPack

Het STEP Rugalarm

rugalarm voor rugschool

Een STEP zitsteun

rugscholing, tillen, zitsteun bij rugklachten

Een STEP RugBoek

rugscholing, tillen, Step-rugboek

DIRECT ADVIES NODIG? MAIL ONS.